REN21 "Bərpaolunan 2021 Qlobal Status Hesabatı"nı dərc etdi

image

REN21 özünün "Bərpaolunan 2021 Qlobal Status Hesabatı"nı yayımladı.

"Berpaolunanenerji.az" hesabata əsasən xəbər verir ki, pandemiya dövründə bərpaolunan enerjinin qoyuluş gücü 256 QVt artıb ki, bununda 117 QVt-ı Çinin payına düşüb. Bərpaolunan enerjinin qlobal elektrik enerjisindəki payı rekord həddə çatdı - təxminən 29 %.

2019-cu ildə müasir bioenerji sənaye və kənd təsərrüfatında istifadə olunan istiliyin 9,5 %-ni təmin etdi, bu isə 2009-cu ildən bu yana təxminən 16 %-lik bir artım deməkdir. Bundan başqa, bioenerji binalar üçün lazım olan istiliyin 5 %-ni təmin edib və bu son on ildə 7 %-ə yaxın artım hesab olunur.

Bioyanacaqlar, daha çox etanol və biodizel nəqliyyat enerjisində 3 %-lik paya sahib olub. Ümumiyyətlə elektrik sektorunda bioenerjinin bayı 2020-ci ildə 6 % artaraq 602 milyard kVt/saat-a çatıb. Ən böyük bioenerji istehsalçıları Çin, ABŞ və Braziliyadır.

2019-cu ildə müasir bioenerji qlobal elektrik enerjisi istehsalında 5,1 %-lik paya sahib olub. 

Ötən il geotermal enerjisindən elektrik istehsalının həcmi 97 milyard kilovat/saat, geotermal istilik isə 128 milyard kilovat/saat təşkil edib. Təxminən 0,1 QVt artan geotermal enerjinin qoyuluş gücü 2020-ci ildə 14,1 QVt-a çatıb.

Çin, Türkiyə, İslandiya və Yaponiya geotermal enerjidən istifadə edən ümumi ölkələrin 3/4-ü təşkil edir.

Hidroenerjinin qoyuluş gücü 19,4 QVt artaraq 1 170 QVt təşkil edib. Qlobal hidroenerji istehsalı 2020-ci ildə 1,5 % artaraq 4 370 milyard kilovat/saat təşkil edib. Bu da dünyada istifadə olunan elektrikin 16,8 %-i deməkdir. Çin 12,6 QVt yeni güc əlavə edib və bu son 5 ildə ən çox əlavə olunan gücdür.

Okean (dəniz) enerjisi bərpaolunan enerjinin ən kiçik hissəsini təşkil edir. 2020-ci ildə bu enerji növü cəmi 2 MVt artaraq 527 MVt-a çatıb. Okean enerjisi Avropada, xüsusilə Şotlandiyada, Çin, ABŞ və Kanadada inkişaf etdirilir.

Günəş (fotovoltaik) enerjisinin qoyuluş gücü 2020-ci ildə 139 QVt artaraq 760 QVt təşkil edib. Kontensrasiyalı günəş termal enerjisi 6,2 QVt və ya 1,6 % artıb. 

Günəş istilik enerjisinin qoyuluş gücü 25,2 qiqavat/termal artaraq 501 qiqavat/termal-a çatıb.

2020-ci ildə qlobal külək enerjisinin qoyuluş gücü isə 93 QVt artaraq 743 QVt-a çatıb.

Pandemiyaya baxmayaraq, ötən il qlobal sərmayələrin həcmi 2 % artıb. Ötən il bərpaolunan enerji sektoruna qoyulan sərmayələrin həcmi (qoyuluş gücü 50 MVt-dan çox olan hidroenerji stansiyaları xaric) 303,5 milyard ABŞ dolları olub. 

Energetika sektoruna qoyulan sərmayələrin 69 %-i bərpaolunan enerji mənbələrinə yatırılıb. Mənbələr üzrə nəzər yetirsək 27 % günəş, 24 % külək, 13 % hidroenerji, 5 % isə digər mənbələrin payına düşüb.

RENEWABLES 2021 GLOBAL STATUS REPORT


 

Rəylər (0):

Email adresin görünməyəcək. Məcburi sahələr doldurulmalıdır. *