IEA: Təmiz enerji texnologiyaları olmasaydı son beş ildə karbon emissiyalarının qlobal artımı üç dəfə çox olardı

image

2023-cü ildə təmiz enerji texnologiyaları qlobal karbon emissiyalarının artımını məhdudlaşdırıb.

Renewables.az Beynəlxalq Enerji Agentliyinə (IEA) istinadən xəbər verir ki, qlobal karbon dioksid (CO2) emissiyaları 2023-cü ildə əvvəlki ilə nisbətən daha az artıb.

Təmiz enerji texnologiyaları olmasaydı, son beş ildə CO2 emissiyalarının qlobal artımı üç dəfə çox olardı. 2023-cü ildə emissiyalar 410 milyon ton və ya 1,1 % artaraq rekord səviyyəyə - 37,4 milyard tona çatıb.

Çində, ABŞ-də və digər ölkələrdə həddindən artıq quraqlıq səbəbindən hidroenerji istehsalının azalması emissiyaların 40 %-dən çoxu ilə nəticələndi, çünki ölkələr enerji istehsalını səbəbindən əsasən qalıq yanacaq alternativlərinə müraciət edib. Başqa sözlə, hidroenerji istehsalı aşağı olmasaydı elektrik enerjisi istehsalından qlobal CO2 emissiyaları keçən il azalardı və enerji ilə bağlı emissiyaların ümumi artımını əhəmiyyətli dərəcədə azaldardı.

2019-cu ildən 2023-cü ilə qədər təmiz enerjidə artım mədən yanacaqlarından iki dəfə çox olub və bu onillikdə qalıq yanacaqlardan uzaqlaşmanı sürətləndirmək imkanı yaradıb.


 

Rəylər (0):

Email adresin görünməyəcək. Məcburi sahələr doldurulmalıdır. *